Gloppe-Trimmen

Praktisk arrangementinformasjon

Kontaktperson for arrangementet

Dagfinn Nyhammer
41227968
 

Sted:  Mardal Skule, Bukta

Startdato: 11.09.2019 kl 18:30
Påmeldingsfrist: 10.09.2019 kl 23:30
Gloppe-Trimmen er ein karusell som består av 15 mosjonsløp.  Det er for alle, og valfritt med og utan tidtaking. Flotte premiar vert delt ut i september, med m.a. gåvekort frå G-Sport på kr. 2.000,-

Trimkveldane er onsdagar kl 18.30, med pause frå 20/6 - 13/8.


Trimkveldane er:

Kvar onsdag fom. 24. april tom 19. juni.  Vidare kvar onsdag fom 14. august tom. 18. sept.  

10 år og yngre har løype på 2 km, dei som er eldre har 4 km.