Gloppe-Trimmen

Praktisk arrangementinformasjon

Kontaktperson for arrangementet

Dagfinn Nyhammer
41227968
 

Sted:  Mardal Skule, Bukta

Startdato: 12.08.2020 kl 18:30
Påmeldingsfrist: 11.08.2020 kl 18:30

Gloppe-Trimmen er ein karusell som består av 16 mosjonsløp.  Det er for alle, og valfritt med eller utan tidtaking. Flotte premiar vert delt ut i september, med m.a. gåvekort frå G-Sport på kr. 2.000,-

Trimkveldane er onsdagar kl 18.30, med sommar-pause frå 20/6 - 12/8.


Trimkveldane er:

Kvar onsdag fom. 22. april tom 20. juni.  Vidare kvar onsdag fom 12. august tom. 23. sept.  

10 år og yngre har løype på 2 km, dei som er eldre har 4 km.  

Startpengar kr. 10,- for 0-10 år, kr. 20,- for dei som er eldre