NEAS Gledesrunde 1

Praktisk arrangementinformasjon

Kontaktperson for arrangementet

Ole Birger Ulseth
48998908
 

Sted:  Folkeparken

Startdato: 16.03.2021 kl 18:00
Påmeldingsfrist: 15.03.2021 kl 18:00

Påmelding åpner 16.03.2021 17:30