Gloppe-Trimmen 3

Praktisk arrangementinformasjon

Kontaktperson for arrangementet

Dagfinn Nyhammer
41227968
 

Sted:  Mardal Skule

Startdato: 05.05.2021 kl 18:30
Påmeldingsfrist: 04.05.2021 kl 18:00


Gloppe-Trimmen er ein karusell som består av 16 mosjonsløp.  Start og mål ved Mardal Skule i Bukta. Dette er for alle, og valfritt med eller utan tidtaking. Flotte premiar vert delt ut i september, med m.a. gåvekort frå G-Sport på kr. 2.000,- Premie til alle som har vore med minst 8 gonger.  Har du vore med minst 10 gonger, er du med i trekkinga av gåvekort på kr. 2.000,- frå Intersport Sandane.

Trimkveldane er onsdagar kl 18.30, med sommar-pause frå 17/6 - 10/8.


Trimkveldane er:

Kvar onsdag fom. 21. april tom 16. juni.  Vidare kvar onsdag fom 11. august tom. 22. sept.  

10 år og yngre har løype på 2 km, dei som er eldre har 4 km.  

Startpengar kr. 10,- for 0-10 år, kr. 20,- for dei som er eldre