Gaular løpskarusell

Praktisk arrangementinformasjon

Kontaktperson for arrangementet

Bodil Ryste
bodilryste@gmail.com
 

Sted:  Sande i Sunnfjord

Startdato: 08.05.2021 kl 10:30
Påmeldingsfrist: 08.05.2021 kl 10:00Gaular IL ønsker velkommen til løpskarusell – første løp laurdag 8. mai på Sande. 

Datoar før sommarferien: 8. mai (Sande) og 12. juni (Langeland). Datoar etter sommarferien vert oppdatert innan kort tid. Se informasjon på nettsidene til Gaular IL

Merk at løpet på grunn av koronarestriksjonar kun er ope for deltakarar frå Sunnfjord kommune.

Start og mål på løp nr 1 på Sande 8.mai:
I området ved busshaldeplassen i Sande sentrum (ved Sande skule/Gaularhallen).

Starttider og løypelengder: 

Alder

Løypelengde

Starttid

Barn til og med 10 år (inga tidtaking)

500 m (1 runde rundt skule/hall)

Frå kl. 11.05 (puljevis fellesstart)

Barn 11 – 12 år

1000 m (2 runder rundt skule/hall)

Frå kl. 11.05 (puljevis fellesstart)

Vaksne og barn/ungdom 13 år og eldre

3, 5 eller 10 km

Start kl. 11.30 (puljevis etter distanse)

Vaksne og ungdom frå 17 år

Halvmaraton

Start kl. 10.30


Lenke til løypekart her

Premiering: 

Etter modell frå karusellrenna til Gaular IL og Førde IL i langrenn, legg vi opp til at ein «samlar opp» løp, og at alle som deltek i 2 eller fleire av løpa i karusellen får ein deltakarpremie på det siste løpet vi arrangerer (felles premieutdeling). Alle får saft ved målgang!

Smittevern: 

  • Kun friske møter! (ved symptom på sjukdom skal ein halde seg heime)
  • Sørg for god hand- og hostehygiene.
  • Hald avstand. Unngå til dømes trengsel ved henting av startnummer og på start/ved målgang.
  • Alle deltakarar/støtteapparat/føresette må registrere seg på qrona.nif.no (QR-kode blir hengt opp nokre stadar ved start/mål)
  • Maks 200 deltakarar på arrangementet og deltakarar kun frå Sunnfjord kommune.